Skip to main content


Kunt u de opvoeding en/of verzorging van uw kind of kinderen niet meer bolwerken?
Heeft u een kind met bijvoorbeeld ADHD of autisme en u wilt daarmee leren omgaan?
Click me! Heeft u of heeft uw partner ADD, ADHD, autisme, borderline, dwangneurose, verslaving of ander probleem?
Heeft u een alleenstaande (dementerende) ouder die geactiveerd en begeleid moet worden?
Verleent u mantelzorg en wilt u graag ontlast worden?

Loopt u over van alles wat moet en heeft u het overzicht niet meer?
Komt u niet meer uit uw administratie?
Krijgt u uw huishouding niet gedaan?
Met al uw problemen en vragen kunt u terecht bij BUROZORG!

Begeleiding

Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • Gesprekken om gedrag te veranderen.
 • Gesprekken om gedrag aan te passen.
 • Gesprekken om het gedrag te leren begrijpen.
 • Gesprekken om gedrag te leren hanteren.
 • Leren omgaan met een psychische stoornis.
 • Leren omgaan met een handicap.
 • Structureren van de dag of week.
 • Structureren van het huishouden.
 • Ordenen van administratieve zaken.
 • Dagverzorging.
 • Dagbesteding.
 • Ondersteuning bij sociale activiteiten.

Thuiszorg

Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • Praktische thuishulp.
 • Praktische Intensieve Thuishulp(P.I.T.).
 • Hulp bij het voeren van uw huishouding.
 • Hulp bij het organiseren van uw huishouding.
 • Praktische hulp na het (tijdelijk) wegvallen van een gezinslid.
 • Hulp bij alle zaken welke u niet (meer) of nog niet zelfstandig kunt uitvoeren.

Opvoedingsondersteuning

Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • Hulp bij verzorging van uw baby / kind(eren) / gezin.
 • Hulp bij het opvoeden; pedagogische coaching.
 • Ontlasting van de ouders door de opvoedkundige taken (gedeeltelijk) over te nemen en / of samen te doen.
 • Leren omgaan met handicap of stoornis van uw kind.

Gezinsondersteuning

Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • Hulp bij het omgaan met een (ernstige) verandering binnen het gezin.
 • Hulp wanneer een ouder weer thuis komt wonen na een langdurige opname in bijvoorbeeld ziekenhuis of psychiatrisch centrum.
 • Praktische hulp in huis.
 • Aanwezig zijn als steun.
 • Helpen rust, regelmaat en reinheid in huis te brengen en leren hoe het zo te houden.
 • Zorg dragen voor alles wat voor het gezin van belang is.
 • Zorg en begeleiding voor uw dementerend familielid.

Werkwijze

Wanneer u meer informatie wenst of u wilt aanmelden bij BuroZorg neemt u contact op via telefoon of email.
Ik beantwoord uw vragen en maakt desgewenst een afspraak voor een eerste gesprek bij u thuis.
Aan dit eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.

Tijdens dit eerste gesprek kijkt u samen met mij naar uw hulpvraag en leg ik u uit hoe BuroZorg u kan helpen.
Is er al een indicatiebesluit van WMO of Jeugdzorg, dan kan de hulp eventueel meteen starten.
Is er nog geen indicatie aangevraagd, kan ik u helpen met deze aanvraag.
Een indicatie beschrijft uw hulpvraag, en hoeveel uur per dag of week u hiervoor hulp kunt inzetten.

Vervolgens krijgt u de gelegenheid rustig na te denken of u de aanmelding voort wilt zetten.
Voelt het goed, klikt het?
Na ongeveer een week neem ik dan telefonisch contact met u op.
Wilt u de aanmelding voortzetten, dan maken we meteen een vervolgafspraak.

Tijdens het tweede gesprek bij u thuis bespreek ik met u het zorgplan.
In het zorgplan staat beschreven wat uw hulpvraag is:
 • Wat heeft u nodig?
 • Waarbij heeft u hulp nodig?

Samen met u stel ik de doelen op waar u aan wilt of moet gaan werken.
Dit aan de hand van de u toegekende indicatie.
U bespreekt ook op welke tijden u de hulpverlening wenst.

Heeft u hulp nodig bij uw administratie kan ik u daarbij uiteraard helpen.

Contact

KIWA


06-47318018
burozorg@gmail.com
Marter-revier 54 - 5431KG, Cuijk